17 грудня 2014
«Юридична газета» цитує виступ Сергія Гребенюка в межах круглого столу, присвяченого підсумкам року у судовій практиці

10 грудня 2014 року судді та юрис­ти підбили річні підсумки в роботі як судової системи загалом, так і стану судової практики. Зазначимо, що відо­мі правники та представники судової влади під час засідання поділилися наболілими питанням щодо правозастосовної практики, проаналізували найбільш значущі та прецеденті су­дові рішення з різних галузей права тощо.

Особливий статус адвокатів у кри­мінальному процесі - це досить акту­альне питання також було обговоре­но під час круглого столу. Передусім йшлося про місце адвокатів після ре­формування відповідного інституту, оскільки дискусії щодо їх ролі та зна­чущості при здійсненні представни­цтва в суді й досі не вщухають. Хоча заради справедливості зазначимо, що наразі адвокат і так є монополіста­ми у кримінальному процесі. Так, про проблеми, які виходячи з практики не вдалося вирішити за допомогою но­вого Кримінального процесуального кодексу, розповів радник ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і Партери» Україна Сергій Гребенюк.


повернутися назад