Карта сайта Роздрукувати
11 січня 2018
Антидемпінговий закон у 2018-му. Яким він може стати? | стаття Антона Сінцова, «Юрист & Закон»

Традиційно наприкінці кожного року прийнято підводити риску, аналізувати роботу та робити певні прогнози на наступний рік.

Для юристів практики міжнародного торговельного права 2017 рік розпочався на позитивній хвилі – Мінекономрозвитку розробило довгоочікувані торговельні закони: антидемпінговий, компенсаційний і захисний, які покликані вивести український трейд на новий рівень у сфері торговельного захисту.

Подібна ініціатива МЕРТ виглядає досить логічно, враховуючи, що останні зміни до нинішніх редакцій торговельних законів вносилися ще у 2013 році, тоді як міжнародний трейд і практика СОТ не стоять на місці й постійно розвиваються.

Протягом усього 2017 року всі небайдужі до українського трейду юристи мали можливість брати активну участь у робочих зустрічах, ділитися своїм досвідом участі в торговельних розслідуваннях, вносити конструктивні пропозиції та коментарі до проектів нових торговельних законів.

Підсумком тривалих обговорень стали розміщені на сайті МЕРТ редакції законопроектів, які хоча й потребують певного змістовного шліфування та редакційних правок, але багато в чому відповідають очікуванням трейд-юристів-практиків, включають міжнародний досвід і прогресивну практику СОТ.

Попри те, що тексти проектів неостаточні та потребують доопрацювань, уже видні певні тенденції та нововведення, які, враховуючи досить рішучу позицію МЕРТ, тією чи іншою мірою все-таки ввійдуть до фінальної версії законів.

У цій статті ми хотіли б оглядово звернути увагу на деякі з нововведень, якими у 2018 році може поповнитися один з торговельних законів, що застосовується найбільш часто, – Антидемпінговий, і поділитися своїми спостереженнями/прогнозами.

Підвищення значущості національних інтересів споживачів

Останніми роками в межах антидемпінгових розслідувань як в Україні, так і за кордоном досить часто виникав так званий конфлікт у національних інтересах – коли бізнес-інтереси національних виробників суттєво розходилися з торговельними інтересами національних споживачів.

Досвід прогресивних країн СОТ показав, що розв'язати подібний конфлікт і знайти баланс у національних інтересах вдається завдяки чіткому регулюванню цього питання на законодавчому рівні та його відпрацюванню на практиці.

Враховуючи поточну редакцію проекту Антидемпінгового закону, уважаємо, що МЕРТ все-таки планує перейняти позитивний досвід країн СОТ і більш зважено підійти до питання оцінки обох національних інтересів, поставивши інтереси споживачів нарівні з інтересами виробників.

Насамперед це виражається в тому, що в проекті нового Антидемпінгового закону МЕРТ доповнив список зацікавлених осіб новими учасниками, які представляють інтереси споживачів; зокрема, це користувачі продукцією, організації споживачів, об'єднання.

Крім того, МЕРТ виділяє «національні інтереси» в окремий більш чітко сформульований розділ і неодноразово згадує в своєму законопроекті про можливість зупинити дію антидемпінгового заходу для цілей захисту національних інтересів.

Уточнення повноважень Комісії

У новому Антидемпінговому законі МЕРТ планує детальніше прописати повноваження Комісії під час всього антидемпінгового процесу.

Тепер повноваження Комісії зводитимуться не тільки до, як правило, стандартних дій – порушення розслідування, оцінка висновків МЕРТ та прийняття рішення, а включатимуть необхідність прийняття попередніх рішень, рішень щодо фінансової гарантії, розширення сфери застосування заходів, стягнення мит на поворотній основі й інше.

Уважаємо, що на практиці подібна деталізація дасть змогу виключити можливість прийняття Комісією будь-яких рішень, які явно виходять за межі її повноважень (наприклад, запровадження антидемпінгового мита, яке перевищує розраховану демпінгову маржу, тощо).

Розкриття інформації про розрахунки

Ще одним довгоочікуваним для трейд-юристів-практиків і позитивним для бізнесу нововведенням нового Антидемпінгового закону може стати можливість ознайомлюватися з підготовленими МЕРТ розрахунками демпінгової маржі, які передаються кожному окремо та залишаються прихованими/конфіденційними для інших учасників розслідування.

Зацікавлені сторони зможуть детально ознайомитися з такими розрахунками МЕРТ і дати свої коментарі щодо їхньої коректності. Таке нововведення робить антидемпінговий процес більш відкритим і змагальним для всіх учасників розслідування. Варто зауважити, що чинний закон не передбачає такої можливості і бізнесу поки доводиться тільки здогадуватися, за якими фактичними даними було нараховано демпінгову маржу.

Реєстрація документів по-новому

На перший погляд незначним, однак на практиці досить важливим нововведенням майбутнього Антидемпінгового закону є оновлення порядку реєстрації документів.

Нинішня редакція Антидемпінгового закону передбачає можливість подання документів тільки до скриньки МЕРТ. Такі документи вважаються поданими в разі їх реєстрації канцелярією Міністерства. На практиці виникали ситуації, коли документи були вкинуті до скриньки МЕРТ в останній день подання, однак зареєстровані наступного дня й у підсумку не бралися МЕРТ до уваги під час розслідування.

У новому Антидемпінговому законі МЕРТ планує уточнити такий важливий нюанс, як реєстрація, і за документами, які подано в останній день подання, допускатиметься можливість реєстрації канцелярією МЕРТ протягом наступного робочого дня.

Судове оскарження та його виконання

Істотним доповненням нового Антидемпінгового закону може стати розділ, присвячений судовому перегляду.

У чинному законі відсутня інформація про судовий перегляд, і охочим оскаржити рішення Комісії поки доводиться відштовхуватися від строків і порядків, визначених в інших нормативних актах – КАСУ та Законі про ЗЕД.

У новому ж Антидемпінговому законі МЕРТ має намір чітко врегулювати це питання та передбачити можливість оскарження фактично будь-якого прийнятого Комісією рішення протягом місяця від дати його прийняття.

Крім того, буде врегульовано питання подальших дій МЕРТ у разі скасування одного з рішень Комісії – такі дії, за необхідності, передбачатимуть необхідність відновлення розслідування або перегляду з можливістю прийняття Комісією нового рішення.

Інші немаловажні можливі трейд-новинки

У новому Антидемпінговому законі величезна увага приділяється кожному окремому інструменту торговельного захисту від порушення антидемпінгового розслідування та його проведення до умов застосування антидемпінгових заходів та їх переглядів.

Зокрема, у законопроекті детально прописано попередній етап розслідування, який включатиме підготовку попереднього звіту та висновків, на підставі яких Комісією може бути прийняте попереднє рішення про введення або невведення попереднього антидемпінгового мита.

Законопроектом також конкретизовано та виділено в окремі глави два абсолютно протилежні антидемпінгові процеси – проміжний перегляд антидемпінгових заходів і розслідування випадків ухилення від сплати антидемпінгових заходів. Чинна редакція закону не зовсім чітко регулює ці два процеси, що на практиці призводить до зловживань і підміни понять під час ініціювання одного з таких розслідувань.

У новому Антидемпінговому законі при проведенні перегляду для нового експортера МЕРТ передбачило необхідність внесення фінансової гарантії у вигляді грошової застави стосовно імпорту його товару. Основна ідея такої гарантії полягає в тому, що новий експортер, поки йде перегляд, не сплачує запроваджене до інших експортерів антидемпінгове мито, але якщо буде встановлено, що такий експортер все-таки демпінгує, то внесена ним гарантія переходить до бюджету.

Уважаємо, що подібне детальне опрацювання антидемпінгових процедур і вдосконалення механізмів проведення антидемпінгових розслідувань мають позитивно відобразитися на іміджі українського трейду. Інакше кажучи, брати участь в антидемпінговому розслідуванні стане зрозуміліше українським учасникам і звичніше іноземним компаніям.

І на завершення...

Існуючий на сьогодні проект Антидемпінгового закону не остаточний, перебуває в стадії доповнення, зміни, доопрацювання і як мінімум першу половину 2018 року буде ще предметом для обговорення. Незважаючи на це, очікуємо, що за підсумком тривалих обговорень і наданої підтримки з боку міжнародних та національних експертів у 2018 році ми все-таки побачимо нові торговельні закони та зможемо активно застосувати їх на практиці. Дуже розраховуємо, що під час впровадження в практику нових торговельних законів вони не викличуть ще більше питань і не створять окремих важелів зловживання, насамперед щодо строків, з боку недобросовісних учасників.

«Юрист & Закон», 29.12.2017 – 11.01.2018, № 1

повернутися назад