17 грудня 2014
Колонка Арсена Мілютіна в «Юридичній газеті» присвячена питанням судової реформи

Шановні колеги! Продовжуємо інформувати про просування судової реформи.

Станом на цей час процес реформи трохи затьмарений «темною сторо­ною сили». Стадія підготовки невідо­ма. На сайті Венеціанської комісії є повідомлення про те, що міністр юс­тиції України звернувся із проханням проаналізувати проект закону про судоустрій та статус суддів, та текст проекту поки недоступний. На сайті Мін’юсту такої інформації поки немає.

Наскільки ми розуміємо, цей про­ект закону має бути складовою судо­вої реформи Олексія Філатова, адже саме його робочою групою затвер­джено стратегію реформування су­доустрою, судочинства та суміжних правових інститутів (далі - Страте­гія'). У попередній колонці ми поши­рили текст проекту цієї Стратегії для ознайомлення та обговорення.

Наразі не дуже зрозуміло, чи є про­ект, поданий Мін’юстом до Венеці­анської комісії, складовою реформи Філатова, чи це певні паралельні про­цеси. І якщо процеси паралельні, на­віщо вони потрібні. Також було б до­цільно спочатку обговорити проект на рівні вітчизняної правової спільноти, а потім вже виносити спільний про­дукт на рівень Венеціанської комісії.

Повертаючись до Стратегії, затвер­дженої групою Філатова, хотілося б відмітити багато позитивних аспектів, таких як прагнення до незалежності суддів, гарантій їх безпеки, уточнен­ня системи відповідальності. Разом з тим, з урахуванням необхідності про­ведення реформи дуже швидко, хоті­лося б бачити її чіткий фокус. Треба залишити речі, які не є принциповими та нагальними (такі, як структура су­дової системи), «на потім», адже вони лише відволікають увагу та зусилля.

На нашу думку, реформу треба сфокусувати на основних факторах, які призводять до несправедливих судових рішень. Це страх суддів, під­купи, корпоративізм, безкарність та деякі найбільш значущі процесуаль­ні проблеми - невиконання судових рішень, юрисдикційні питання, ма­сові справи, зловживання процесом.

Ми спробували описати сфокусо­вану реформу у вигляді концепції, яку можна переглянути за посиланням.

Там також можна знайти і затверд­жену Стратегію. Серед найбільш важ­ливих речей, які треба зробити:

  • зміна формату Вищої ради юсти­ції та ВККС (лише суд ді та певна квота адвокатури);
  • підпорядкування судам служби охорони («Грифон») та ДВС;
  • відміна адміністративних функ­цій голів судів, передача їх керівникам апаратів;
  • право зборів суддів усувати будь- якого працівника або голову апарату;
  • уточнення порядку декларуван­ня витрат судді та членів його роди­ни, включення до нього безоплатно або задешево отриманих товарів та послуг;
  • уточнення кола «членів родини»;
  • обмеження фінансування витрат судді з боку «членів родини»;
  • згрупувати всю відповідальність судді навколо Кодексу честі, суттєве порушення якого і буде прирівнюва­тись до порушення присяги;
  • скасування колегій у апеляцій­них судах;
  • право сторони на автоматичний вибір апеляційного суду тощо.

Будемо сподіватись, що такі про­позиції знайдуть відображення у за­конопроектах, що розробляються. Та­кож просимо слідкувати за анонсами процесуального комітету Асоціації правників України (АПУ), один з яких знову буде присвячений реформі.

Далі буде...

«Юридична газета» №44-45

 

повернутися назад