22 серпня 2016
Штрафи АМКУ: Новий порядок розрахунку | стаття Оксани Франко, «Delo.ua»

Антимонопольне законодавство України останнім часом змінюється в багатьох напрямках, за якими бізнесу варто уважно слідкувати. Одним з них є порядок розрахунку штрафів.

9 серпня 2016 року Антимонопольним комітетом України була затверджена нова редакція «Рекомендаційних роз'яснень щодо методології розрахунку штрафів» (надалі — Рекомендаційні роз'яснення), якою, зокрема, запроваджуються більш детальні критерії для розрахунку розміру штрафів за порушення найбільшої, значної або середньої тяжкості, а також пропонується альтернативний варіант для розрахунку штрафів.

За новими правилами базовий розмір штрафу за вказані порушення визначається на підставі формули, яка включає:

Початковий розмір штрафу

  • Сума початкового штрафу залежить від рівня тяжкості та виду порушення і коливається від 5% до 15% доходу (виручки) від реалізації товарів або витрат покупця на придбання товару, пов’язаних з порушенням, а в окремих випадках може складати 30 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  • У загальному випадку, розмір доходу — це сумарний розмір доходу (виручки), отриманий від реалізації товару, що відбулася за умов порушення та протягом часу тривалості порушення (дана сума не включає наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів).

Коригуючі коефіцієнти

  • Початковий розмір штрафу коригується в сторону збільшення або зменшення шляхом застосування трьох коефіцієнтів (К1, К2 і К3), кожен з яких може приймати значення від 0,05 до 2 в залежності від обставин порушення, а саме: К1 — вплив чи можливість впливу порушення на конкуренцію на суміжних ринках; К2 — соціальна значущість товару; К3 — рівень прибутковості виду діяльності (рентабельність бізнесу), пов’язаного з порушенням.
  • Усі три коефіцієнти додаються та діляться на три, в результаті чого мінімальний розмір застосованих коефіцієнтів може приймати значення 0,05, а максимальний — 2, а відтак, початковий розмір штрафу може зменшитися до 5%, або збільшитися у два рази.
  • При цьому, якщо початковий штраф до застосування коефіцієнтів становить 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або менше, кожен з коефіцієнтів прийматиметься на рівні 1 і не впливатиме на розрахунок базового розміру штрафу.

Приклад

Порушником було вчинено антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів. Сумарний розмір доходу порушника за час порушення склав 100 тис. грн. і при цьому порушення (і) не має впливу на суміжні ринки (К1), (іі) відбулося на ринку товару, який не є соціально значущим (К2), та (ііі) рентабельність бізнесу порушника є невисокою (К3).

Оскільки дане порушення згідно з Рекомендаційними роз’ясненнями відноситься до категорії найбільшої тяжкості, відповідно, початковий розмір штрафу буде найбільшим і становитиме 15% доходу. Разом з тим, кожен з коригуючих коефіцієнтів складатиме менше одиниці (наприклад, 0,05), враховуючи відсутність значного негативного впливу на конкуренцію згідно з критеріями в підпунктах (і) — (ііі) вище. Таким чином, розрахунок базового розміру штрафу буде наступним:

100,000 х 15% х (0,05 + 0,05 + 0,05)/3 = 750

Як бачимо, початковий розмір штрафу склав 15,000 грн. і був зменшений за рахунок коригуючих коефіцієнтів до 750 грн. Однак, якщо обставини порушення будуть давати підстави Комітету застосувати максимальні коригуючі коефіцієнти, то розмір базового штрафу може збільшитися до 30,000 грн., а саме:

100,000 х 15% х (2+2+2)/3=30,000

Очевидно, що на практиці дана формула викликатиме багато запитань, наприклад, чому до одних суб’єктів господарювання було застосовано коефіцієнт 0,1, а до інших в подібній ситуації — 0,3. Для цього Комітет планує в рішенні надавати достатньо детальну аргументацію щодо застосування конкретних коефіцієнтів і розрахунку штрафу в цілому.

Зараз передбачена також опція альтернативного розрахунку штрафу: за умови, що відповідач надасть обґрунтований розрахунок розміру неправомірно отриманої вигоди чи втрат (збитку) особи, чиї права порушено внаслідок вчинення порушення, тоді базовий розмір штрафу визначатиметься у подвійному розмірі такої неправомірно одержаної вигоди / завданого збитку.

Такий спосіб може бути вигідним в ситуації, коли розмір неправомірно одержаної вигоди / завданого збитку є незначним. Однак, в інших випадках варто, по можливості, попередньо розрахувати розмір штрафу двома способами, щоб зрозуміти, який з них може бути меншим.

У кінцевому результаті, Комітет повинен врахувати пом’якшуючі та обтяжуючі обставини у справі, які можуть зменшити базовий розмір штрафу до 50% сукупно або збільшити його до двох разів.

Delo.ua, 22 серпня 2016 року

повернутися назад